Thinking Does Not Hurt

Veronika Valdova's portfolio

Availability of medicines used for alimentary tract and metabolic diseases treatment (Remedia, 2017)

Valdová V. Dostupnost léčiv pro trávicí trakt a metabolická onemocnění: kouzlo rovnováhy. Remedia 2017; 27: 250–256.
V ATC skupině A je možno nalézt přípravky pro léčbu v oblasti trávicího traktu a metabolických chorob. Z 34 léčiv považovaných Světovou zdravotnickou organizací za nepostradatelná jich v České republice chybí devět. Některé skupiny léčiv, jako např. léčiva pro funkční poruchy trávicího systému, jsou zastoupeny jen velmi spoře. Řada nezbytných léčiv je zastoupena jen minimálním počtem registrací. Nedostatek léčiv ve světě se týká především sterilních injekčních přípravků, včetně komponent pro parenterální výživu. Dále chybějí některá důležitá léčiva uváděná ve standardních postupech například pro léčbu infekcí H. pylori a Cl. difficile. Posouzení přiměřenosti zastoupení jednotlivých indikačních podskupin je již otázkou pro klinické specialisty. Anabolika a léky proti obezitě zasluhují zvláštní pozornost, a to z důvodu jejich popularity na černém trhu. V České republice jsou tato léčiva „k mání“ velmi snadno i navzdory rozsáhlé regulaci. Klíčová slova: léčiva pro trávicí trakt – nepostradatelná léčiva – dostupnost léčiv – nedostatek léčiv.

Valdova V. Availability of medicines used for alimentary tract and metabolic diseases treatment. Remedia 2017; 27: 250–256.
The group A of the AT C classification contains products for the treatment of alimentary tract and metabolic diseases. Of the 34 drugs considered essential by the World Health Organization, 9 are not available in the Czech Republic. Some subgroups, such as drugs for treatment of functional disorders of gastrointestinal tract, are represented very sparsely. Numerous other indispensable drugs are represented only by a very limited number of registrations. Worldwide shortage of drugs pertains mainly to sterile injectable drugs, including components for parenteral nutrition. Furthermore, some important medicines listed in current guidelines, for example drugs used for treatment of H. pylori, and Cl. difficile infections, are unavailable as well. Appropriateness of individual indication subgroups representation should be assessed by clinical specialists. Anabolic steroids and anti‑obesity medications deserve special attention due to their popularity on the black market. These drugs are easily available in the Czech Republic despite their strict regulation. Key words: drugs for alimentary system diseases treatment – essential medicines – availability of medicines – shortage of drugs.